Ton van GeelenTon van Geelen (woonachtig in Twello) schildert wat hij mooi vindt, wat hem boeit. Hij voelt zich aangetrokken tot oorspronkelijke landen, kleurrijke mensen, gevoel voortvloeiend uit muziek en sensualiteit, onberoerde culturen en onaangetaste landschappen. Doorgaans kiest hij als kunstenaar niet voor de gemakkelijkste weg.
Het schilderen betekent voor hem een langdurig gistingsproces van persoonlijke ervaringen, gevoelens en reisimpressies, die op een goed moment in getransformeerde beelden gestalte krijgen. Zijn schilderkunst is een zoektocht naar landschapsbeelden en een onvermoede multiculturele identiteit. Niet zelden verwijzen de schilderijen naar concrete beelden en onderwerpen. De kwaliteit in het werk van Ton van Geelen betreft het bijzondere instinct om licht en lichtwerking te grijpen. Uit licht komt kleur voort.Ton is geboren op Curaçao, één van de eilanden in het Caribisch gebied. De bevolking in het Caribisch gebied is een mengelmoes van diverse rassen, die hun roots vinden in de negroide en indiaanse voorvaderen. Zijn multiculturele achtergrond, in combinatie met zijn fascinatie voor bergachtige gebieden leveren een overrompelend en confronterend beeld op, zowel in vormen als in kleur.

Zijn huidige werken bewegen zich op het spanningsveld van diagonalen, tussen enerzijds ‘n mysterieuze uitdrukking en anderzijds poëtische kleursferen. Op het eerste gezicht lijken het abstracte kleurstudies, die verband houden met een natuurbeleving. Toegepaste motieven worden ingegeven door een uitgebalanceerde opbouw van het schilderij. Het lijnenspel, de cadans en ritme bepalen vervolgens de sfeer van de voorstelling. Als de kleur voldoende warmte en diepte heeft gekregen, kan de kunstenaar het zich permitteren om de vorm langzaam los te laten. Het ontcijferen van de geheimen van het licht levert een bezield kunstwerk op.

Voor achtergronden: www.animar.nl
Voor schilderijen: www.facebook.com/animar.schilderkunst

SCHILDERIJEN